Korean Martialart Academy Twente             Banden

In een Dojang dragen leerlingen en leraren een band. Op deze wijze kan men zien hoe de vorderingen van een leerling verlopen.

De graderingen voor jeugd t/m 15j. lopen van:
JEUGD:                        VOLWASSENEN:

Wit                              Wit
Wit - Geel                   Wit - Geel
Geel                            Geel
Geel - Oranje             Geel - Groen
Geel - Groen              Groen
Groen                         Groen - Paars
Groen - Oranje          Paars
Groen - Paars            Paars - Bruin
Paars                          Bruin
Paars - Bruin             Bruin - Zwart
Paars - Rood              School Zwart
Bruin                          Cho Dan Bo Ja
Bruin - Zwart
Rood - Zwart

                                  DAN GRADEN vanaf 16j.:
                                  1e t/m 3e dan Kyosah Nim (Meestergraad)
                                  4e t/m 6e dan Sahbum Nim (Meestergraad)
                                  7e t/m 10e dan Kwan Jang Nim (Kwan/Senior Grootmeestergraad)