Banden

In een Dojang dragen leerlingen en leraren een band. Op deze wijze kan men zien hoe de vorderingen van een leerling verlopen.

De graderingen voor jeugd t/m 15j. lopen van:
JEUGD:                        VOLWASSENEN:

Wit                              Wit
Wit - Geel                   Wit - Geel
Geel                            Geel
Geel - Oranje             Geel - Groen
Geel - Groen              Groen
Groen                         Groen - Paars
Groen - Oranje          Paars
Groen - Paars            Paars - Bruin
Paars                          Bruin
Paars - Bruin             Bruin - Zwart
Paars - Rood              School Zwart
Bruin                          Cho Dan Bo Ja
Bruin - Zwart
Rood - Zwart

DAN GRADEN vanaf 16j.:
1e t/m 3e dan Kyosah Nim (Meestergraad)
4e t/m 6e dan Sahbum Nim (Meestergraad)
7e t/m 10e dan Kwan Jang Nim (Kwan/Senior Grootmeestergraad)